Online Business:Earn Free Bitcoin-Mining-Currency Exchange-Buy & Sell
Online Business:Earn Free Bitcoin-Mining-Currency Exchange-Buy & Sell

استاد زبان بدن

اگر يك سرچي در اينترنت داشته باشيد ملاحظه مي كنيد اساتيد كرواتي و يهويي بدون هيچ پشتوانه اي علمي و عملي و فقط با دادن يك قالي به اين و ان مي توانند بهترين مدرس و استاد زبان بدن شد و اين در حالي است كه مي توان يك كلاس در كلاس ديگري راه انداخت و استاد شد موسسه ها و مجموعه هاي مختلفي هم  با خريد يك پرينتر رنگي به شما انواع و اقسام گواهينامه هاي رنگين با عناوين مجعول ودهن پركن را هم اهداء مي كنند (كلك پول)

اين در حالي است كه همين شركتها به عنوان تقويت روزمه به شما عنوان مشاور گوگل ولول و بنز و ولووو و…… را هم مي توانند تقديم كنندو…

اما اگر واقعا دنبال افزايش دانش واقعي خود در رمينه ارتباطات غير كلامي وزبان بدن هستيد لطفا به خواندن ادامه دهيد.

حتما مي دانيد ربان بدن همان زبان بي زباني است و براي اموزش زبان بي زباني به طول مدت متنابهي نياز است.

استاد زبان بدن

اكثر ما فكر مي‌كنيم ارتباط برقرار كردن يعني گفتار يا همان حرف زدن ولي جالب است بدانيد كه بيشترين ارتباط بين افراد از طريق زبان بدن است، در واقع بيش از ۹۰درصد آنچه به طرف مقابلتان انتقال مي‌دهيد از طريق حركات غيركلامي و به عبارتي بدني شماست و تنها حدود ۱۰ درصد منظور شما از طريق گفتار و كلام‌تان منتقل مي‌شود.

زبان بدن مي‌تواند گوياي وضعيت دروني فرد نيز باشد. براي مثال مي‌تواند خشم، خستگي، وضعيت آرام، گيجي و ديگر نشانه‌ها را بيان كند. زبان بدن درواقع شامل تمام حركات است؛ از حالت‌ها و حركات صورت شما گرفته تا تماس چشمي، ژست‌ها، مدل ايستادن و… . شما با مطالعه مستمر  و تمرين متناوب مي توانيد خود يك مرجع كامل اندازه‌گيري و ارتقاي هوش مذاكره و زبان بدن شويد و اين را تضمين مي كنم.

استاد زبان بدن

در انتظار يك اتفاق مثبت

ماليدن كف دست‌ها به هم، روشي است كه از طريق آن مردم به‌طور غيركلامي انتظارات مثبت خود را بيان مي‌كنند. مثلا هنگام بازي شطرنج وقتي حريف شما دست‌هايش را به هم مي‌مالد يعني انتظار دارد حركتي به نفع او انجام داده و يا امتيازي كسب كند رفتارهاي زير پوستي و تبعي در اين خصوص را در كلاسهاي استادي ارتباطات موثر و زبان بدن به تفصيل شرح مي دهيم.

سرعت دست‌ها مهم است

سرعت به هم ماليدن دست‌ها در يك شخص نشان مي‌دهد كه درنظر او طرف مقابل از نتايج مثبت آتي بهره‌مند مي‌شود. به عنوان مثال فرض كنيد براي خريد خانه به يك آژانس املاك مي‌رويد، پس از توضيحات شما، مسئول آژانس به سرعت دست‌هايش را به هم مي‌مالد و مي‌گويد من دقيقا محل مناسب را سراغ دارم! درواقع او علامت داده كه انتظار دارد نتيجه به‌نفع شما باشد، اما چنانچه دست‌هايش را خيلي آهسته به هم مي‌ماليد و مي‌گفت ملك ايده‌آل شما را دارد، احتمالا بيشتر بلوف ‌زده و حتي ممكن است خودتان احساس كنيد كه او موذي است و نتيجه معامله بيشتر به‌نفع خودش است تا شما.

احساس مي‌كند از همه برتر است

در دست گرفتن مچ مي‌تواند حاكي از برتري و اطمينان به خود باشد. همچنين اين امكان را به فرد مي‌دهد كه به طور جسورانه و ناخودآگاه نواحي آسيب‌پذير شكم، قلب و گردن خود را به ديگران عرضه كند. همه ما ديده‌ايم كه زماني در يك موقعيت بسيار پرتنش قرار گرفته‌ايم مانند مصاحبه با خبرنگار روزنامه يا حتي موقعيت‌هاي ساده‌تر، مثل زمان انتظار كشيدن در مطب يك دندانپزشك اين حالت را به خود بگيريم كاملا احساس آرامش و اطمينان و حتي برتري خواهيم كرد.

پر از اطمينان است

حالت شيب‌دار دست‌ها همانطور كه بردويستل كارشناس زبان بدن مي‌گويد، مي‌تواند ميزان اطمينان فرد را نشان بدهد در حقيقت افراد مطمئن از خود و صاحب‌مقام يا اشخاصي كه از حداقل علائم بدن استفاده مي‌كنند بيشتر اين علامت را به كار مي‌برند و با استفاده از آن حالت اطمينان خود را نمايان مي‌كنند.

اين علامت در دو حالت ديده مي‌شود: دست‌هاي شيب‌دار برافراشته كه هنگام ارائه نظرات و ايده‌هاي شخصي كه دست‌هايش را به اين حالت درآورده و سخنگو است، استفاده مي‌‌شود و دست‌هاي شيب‌دار رو به پايين كه معمولا از طرف شنونده مورد استفاده قرار مي‌گيرد. طبق مشاهدات نيرنبرگ و كالرو، زنان تمايل بيشتري به استفاده از حالت دست‌هاي شيب‌دار رو به پايين نشان مي‌دهند.    هنگامي كه يك شخص از دست‌هاي شيب‌دار برافراشته استفاده مي‌كند در حالي كه سر او به طرف عقب برگشته، خودپسندي و غرور خودش را آشكار مي‌سازد.

استاد زبان بدن

علامت ياس و نااميدي

نيرنبرگ و كالرو دو محقق زبان بدن در تحقيقاتي كه از حالت انگشتان به هم گره شده انجام دادند به اين نتيجه رسيدند كه اين علامت ناكامي و ياس است و نشان مي‌دهد كه شخص يك رفتار منفي را پنهان كرده و از بروز آن جلوگيري مي‌كند. اين علامت شامل سه حالت اصلي مي‌شود: انگشتان گره شده در مقابل صورت، دست‌ها در حال استراحت روي ميز يا روي دامان (قسمت بين شكم و بازوها) در حالت نشسته و جلوي فاق در حالت ايستاده.

به نظر مي‌رسد نوعي ارتباط نيز بين ارتفاعي كه دست‌ها در آن قرار گرفته‌اند و ميزان روحيه منفي شخص وجود داشته باشد. به عبارت ديگر از عهده شخصي كه دست‌هايش بسيار بالا قرار گرفته‌اند راحت‌تر مي‌توان برآمد تا شخصي همانند تصوير زير كه دستش را پايين‌تر گرفته است.همانند ساير رفتارهاي منفي بايد براي باز كردن دست‌هاي شخص و نمايان شدن كف دست‌ها اقدام كرد در غير اين صورت رفتار خصمانه خواهد ماند.

در آستانه انفجار

علامت مچ در دست نبايد با علامت «گرفتن ساعد با دست ديگر» كه نشانه رنجش و ناكامي است، اشتباه گرفته شود. اين حالت حتي مي‌تواند نشان دهد كه فرد در حال كنترل كردن خودش است. در اين حالت يك دست ساعد دست ديگر را خيلي سفت مي‌گيرد انگار كه يك دست در تلاش است تا دست ديگر را از حركت باز دارد. جالب اينجاست هرچه بيشتر دست به سمت بالا حركت كند ميزان عصبانيت فرد بيشتر شده است. به عنوان مثال مردي كه در تصوير سمت چپ ديده مي‌شود تلاش بيشتري براي كنترل خود نسبت به مرد تصوير سمت راست به كار مي‌برد زيرا در تصوير چپ دست او بازوي دست ديگر را گرفته و نه ساعد آن را.

وقتي فرد ضد و نقيض مي‌گويد

انگشتان شست كه برتري را نمايان مي‌كند هنگامي كه يك شخص كلام ضد و نقيض بيان مي‌كند بسيار واضح مي‌شوند. به عنوان مثال وكيلي را درنظر بگيريد كه خطاب به هيات منصفه با صدايي آرام مي‌گويد « به نظر بنده…» در حالي كه علائم برتر شست را نمايان مي‌كند و سرش را به عقب مي‌برد تا از روي بيني نگاه كند. در نتيجه هيات منصفه احساس مي‌كند كه اين وكيل رياكار و حتي متكبر است. چنانچه اين وكيل مايل بود متواضع به نظر برسد، بايد در مقابل هيات منصفه با يك پا به سمت آنان و دست‌هاي باز با كف دست‌هاي نمايان و كمي خميده به جلو مي‌ايستاد تا تواضع و حتي تابعيت خود را به دادگاه نشان مي‌‌داد.

‌احترام نمي گذارد

چنانچه از انگشت شست براي اشاره كردن به شخصي استفاده شود، مي‌تواند علامت تمسخر و بي‌احترامي باشد. به عنوان مثال شوهري كه در حضور دوستش به همسرش با مشت بسته و انگشت شست به بيرون اشاره مي‌كند و مي‌گويد مي‌داني «همه زن‌ها مثل هم هستند»، در تدارك يك دعوا با همسرش است.

پنهان‌كاري

بعضي افراد دست‌هاي خود را در جيب پشتي مي‌گذارند در حالي كه انگشتان شست‌شان از جيب‌هاي پشتي بيرون است. جالب است بدانيد با اين حالت مرموز شخص مي‌كوشد رفتار سلطه‌گرانه خود را پنهان كند. زنان سلطه‌گر يا پرخاشگر نيز بيشتر از اين علامت استفاده مي‌كنند. علاوه بر اين افرادي كه بيشتر اوقات شست خود را نمايان مي‌كنند، بيشتر روي پاشنه‌هاي پاهايشان به جلو و عقب تكان مي‌خورند تا قدبلندتر به نظر برسند.ل لخ لخخ لخخل

 

 مازيار مير مشاور و تحليلگر

 
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۷ مهر ۱۳۹۸ ] [ ۰۳:۰۹:۴۹ ] [ مهدي ] [ نظرات (0) ]
[ ]
.: Weblog Themes By sitearia :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : ---
دیروز : ---
افراد آنلاین : 2
همه : ---
چت باکس
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب

سئو کار حرفه ای / خرید پیج اینستاگرام / باربری / دانلود نرم افزار اندروید  / شرکت خدمات نظافتی در مشهد / شرکت نظافت منزل و راه پله در مشهد / شرکت نظافت راه پله در مشهد / شرکت نظافت منزل در مشهد  /سایت ایرونی  / بازی اندروید  /  خدمات گرافیک آریا گستر  / فروش پیج آماده آریا گستر / نیازمندی های نظافتی / وکیل در مشهد / ارز دیجیتال / نیازمندی های قالیشویی / مبل شویی / املاک شمال  / آرد واحد تهران / فیزیوتراپی سیناطب / sell Instagram account safely / نیازمندی های گردشگری / نیازمندی های سالن زیبایی