Online Business:Earn Free Bitcoin-Mining-Currency Exchange-Buy & Sell
Online Business:Earn Free Bitcoin-Mining-Currency Exchange-Buy & Sell

 

خانم لوييس هي نويسنده كتاب قدرت در درون ماست در سنين كودكي دچار اتفاقي ميشه و به لحاظ جنسي مورد سوء استفاده قرار مي‌گيره و از عزت نفس پاييني برخوردار ميشه و از درون مي شكنه. سپس در بزرگسالي دچار سرطان ميشه او با روي آوردن به مطالعات مذهبي، علوم ماوراء الطبيعه و حضور خداوند و نيروي برتر درون يا به عبارتي آنچه كه نامش را خدا مي گذارد و با توكل و استفاده كردن از نيروي درون خود بر همه مشكلات زندگي كه يكي از مهم ترين آنها  همين مسئله سرطانش بود فائق مياد و راهنمايي ميشه براي بقيه و شروع مي كنه كه بقيه رابه اين آرامش و به اين سعادت و اين نگاه عاشقانه اي كه به دنيا پيدا كرده دعوت ميكنه و در مسير خودش موفق ميشه.

 

 

از خانم ال هي كتابي به نام قدرت در درون ماست، منتشر شده كه اين متن در ادامه‌ي كتاب شفاي زندگي تاليف شده.  ايشون در اين كتاب به باور كردن اين نيروي درون تأكيد مي‌كنه و ميگه كه اين نيرو ما را به آزادي و قدرت ميرسونه و لزوم كاركرد اين قدرت را باور كردن اون ميدونه. باور كردن به يك نيروي برتر كه در درون شما هست نه اون خدايي كه در ذهن تصوير شده و معمولاً يك تصوير بيش نيست و كارايي نداره. در واقع تجربه اون نيرو در درون خودتون و بعد انگاشت  او در بيرون از خودتون.

 

او معتقده كه گفتن نه يك قدرت محسوب ميشه و زندگينامه لوييس ال هي  نشان ميده در تجربيات خودش در گذشته اين امكان را نداشته و به خيلي از چيزهاي زندگي كه بهش تحميل مي شد نمي تونست نه بگه و معتقد هست كه اين قدرت نه گفتن و اقتدار و انتخاب رو بعد از اينكه اين قدرت در او بيدار ميشه در درون خودش ميتونه داشته باشه.  باوري كه ايشون ازش ياد ميكنه به ما يك اميد ميده اين نگاه سرشار از اميد و كاملا عاشقانه است و ارتباطي عميق با بسياري از مسائل زندگي و پديده‌هاي كلي و عادي زندگي داره و نگاه او روي سلامتي او تأثير ميذاره و افراد بيمار زيادي را در يك پارك ملاقات ميكرده و همه را جمع كرده بوده و تا سنين بالا ارتباط بي غل و غش خودش را با مردمي كه دچار مشكلات بودند،  حفظ مي‌كنه و كمك شاياني به افرادي كه بيمار بودند مي‌كنه.

 

 

بخشي از كتاب صوتي قدرت در درون ماست

 

هرچه بيشتر به برق درون خود متصل شويد ، مي توانيد در تمام زمينه هاي زندگي خود آزاد باشيد.

 

شما كه هستيد؟ چرا اينجاييد؟ اعتقادات شما در مورد زندگي چيست؟ براي هزاران سال ، يافتن پاسخ اين سوالات به معناي خودشناسي است. اما خودشناسي به چه معنا است؟من معتقدم قدرتي در درون هر يك از ما وجود دارد كه مي تواند عاشقانه ما را به سمت سلامتي كامل ، روابط عالي ، مشاغل بي نقص سوق دهد و مي تواند هر نوع موفقيت براي ما شكوفا شود. براي داشتن اين چيزها ، ابتدا بايد باور داشته باشيم كه امكان پذير است. در مرحله بعدي ، ما بايد مايل باشيم الگوهايي را در زندگي خود آزاد كنيم كه شرايطي را ايجاد مي كنند كه مي گوييم نمي خواهيم. ما اين كار را با رفتن به درون و بيداركردن نيروي داخلي كه از قبل مي داند بهترين كار براي ما چيست انجام مي دهيم. اگر ما بخواهيم زندگي خود را به اين قدرت بزرگتر در درون خود يعني نيرويي كه ما را دوست دارد و پايدار است تحويل دهيم ، مي توانيم زندگي هاي پرمهر و عاشقانه تري ايجاد كنيم. من معتقدم ذهن ما هميشه به يك ذهن بينهايت متصل است و بنابراين ، همه دانش و خرد در هر زمان در دسترس ما است. ما به اين ذهن بينهايت ، اين قدرت جهاني متصل هستيم كه از طريق آن جرقه نوري در درون ما ، خود عالي ما يا قدرت درون ما را ايجاد كرده است. قدرت جهاني همه خلاقيت هاي خود را دوست دارد. اين يك قدرت براي هميشه است و همه چيز را در زندگي ما هدايت مي كند.

 

 

او نمي‌داند چگونه  متنفر باشيم  يا دروغ بگويم يا مجازات كنيم. اين عشق خالص ، آزادي ، درك و شفقت است. مهم است كه زندگي خود را به خود عالي خود بسپاريم ، زيرا ما از طريق آن، چيزهاي خوب خود را دريافت مي كنيم. ما بايد درك كنيم كه ما به هر طريقي اين انتخاب را داريم كه از اين قدرت استفاده كنيم. اگر ما ترجيح مي دهيم در گذشته زندگي كنيم و همه شرايط منفي و شرايطي را كه اتفاق افتاده، دوباره تكرار كنيم ، پس در جايي كه هستيم گير مي كنيم. اگر تصميمي آگاهانه بگيريم كه قرباني گذشته نشويم و به دنبال ايجاد زندگي جديدي براي خودمان باشيم، اين قدرت در درون ما پشتيباني مي شود و تجارب جديد و شادتر شروع مي شوند. من به دو قدرت اعتقاد ندارم. فكر مي كنم يك روح بي نهايت وجود دارد. خيلي ساده لوحانه است كه  بگوييم اين قدرت "شيطان است" يا "ديگران" هستند. واقعاً فقط ما هستيم . يا از قدرتي كه داريم عاقلانه استفاده مي كنيم يا از قدرت سوء استفاده مي كنيم. آيا ما شيطان در قلب خود داريم؟ آيا ديگران را به خاطر متفاوت بودن از ديگران محكوم مي كنيم؟ چه چيزي را انتخاب مي كنيم؟

من همچنين معتقدم كه ما با ايجاد الگوهاي تفكر و احساس ، در ايجاد هر شرايط خوب يا بد زندگي مان سهيم هستيم. افكاري كه فكر مي كنيم احساسات ما را ايجاد مي كنند و سپس زندگي خود را مطابق با اين احساسات و اعتقادات شروع مي كنيم. اين دليل نمي شود كه خودمان را بخاطر اتفاقاتي كه در زندگي ما رخ داده مقصربدانيم. بين مسئوليت پذيري و سرزنش خود يا ديگران تفاوت وجود دارد. وقتي من در مورد مسئوليت صحبت مي كنم ، واقعاً در مورد داشتن قدرت صحبت مي كنم. سرزنش به اين معني است كه قدرت خود را از دست بدهيم. مسئوليت پذيري به ما قدرت ايجاد تغييرات در زندگي خود را مي دهد.

اگر ما نقش قرباني را بازي كنيم ، بنابراين از قدرت شخصي خود استفاده مي كنيم تا ناتوان باشيم. اگر تصميم بگيريم مسئوليت را بپذيريم ، پس وقت را براي سرزنش كسي يا چيزي تلف نمي كنيم . برخي از افراد به دليل ايجاد بيماري ، فقر ، يا مشكلات احساس گناه مي كنند. آنها تصميم مي گيرند مسئوليت را به عنوان گناه تفسير كنند.آنها احساس گناه مي كنند زير ا باور دارند در راهي كه رفته اند به نحوي دچار خطائي جبران ناپذيرشده اند. در حقيقت آنها همه چيز را به عنوان نوعي تقصير مي پندارند چرا كه اين ساده تر ين راه است كه مي توانند به كمك آن به اين چرخه ي نادرست دور باطل ادامه دهند، اما در هر حال هدف من پرداختن به اين قبيل موضوعات نيست.

 

اگر بتوانيم از مشكلات و بيماري هاي خود به عنوان فرصتي براي تفكر در مورد چگونگي تغيير زندگي خود استفاده كنيم ، قدرت داريم. بسياري از افرادي كه دچار يك بيماري فاجعه بار شده اند مي گويند كه اين فوقالعاده ترين اتفاقي است كه براي آنها افتاده است زيرا اين فرصت را به آنها داده است كه زندگي خود را به گونه اي ديگر ادامه دهند. از طرف ديگر ، بسياري از مردم  مي گويند: "من يك قرباني هستم ، واي بر من. لطفاً ، دكتر ، من را درمان كنيد". من فكر مي كنم اين افراد حتي  سختي زيادي براي بهبود يافتن  يا حل مشكلات خود دارند. مسئوليت، توانايي ما در پاسخگويي به يك موقعيت است. ما هميشه يك انتخاب داريم. اين بدان معنا نيست كه ما انكار كنيم چه كسي هستيم و چه چيزي در زندگي خود داريم. اين صرفاً به اين معني است كه ما مي توانيم تصديق كنيم كه در جايي كه هستيم سهيم بوده ايم. با به عهده گرفتن مسئوليت ، قدرت تغيير داريم. مي توان گفت ، "چه كاري مي توانم انجام دهم تا اين مسئله متفاوت شود؟" بايد درك كنيم كه همه ما هميشه از قدرت شخصي برخورداريم. اين به نحوه استفاده ما بستگي دارد.

بياييد با شرم به زندگي خود نگاه نكنيم. به گذشته به عنوان بخشي از غناي كامل و كمال زندگي خود نگاه كنيد. بدون اين غنا و پر بودن ، امروز اينجا نبوديم. هيچ دليلي وجود ندارد كه خودتان را بزنيد زيرا عملكرد بهتري نداشته ايد. شما بهترين كاري را كه مي دانستيد انجام داديد. گذشته را عاشقانه رها كنيد ، و سپاسگزار باشيد كه شما را به اين آگاهي جديد رسانده است.

 

جملاتي از لوييس ال هي در كتاب قدرت درون ما

"افكاري كه ما براي فكر كردن به آنها انتخاب مي كنيم ابزاري است كه براي نقاشي بوم زندگي خود استفاده مي كنيم."

"اگر بتوانيم از مشكلات و بيماري هاي خود به عنوان فرصتي براي تفكر در مورد چگونگي تغيير زندگي خود استفاده كنيم ، قدرت داريم."

 

"عشق حتي عميق ترين و دردناك ترين خاطرات را نيز پاك مي كند زيرا عشق عميق تر از هر چيز ديگري است."

"من فهميدم كه فقط يك چيز وجود دارد كه هر مشكلي را درمان مي كند ، و آن اين است: خودت را دوست داشته باش."

"اگر تصميمي آگاهانه بگيريم كه قرباني گذشته نشويم و بخواهيم زندگي جديدي را براي خود ايجاد كنيم ، اين قدرت در درون ما پشتيباني مي شود و تجارب جديد و شادتر شروع مي شوند."

"با صلح دروني ، هيچ جنگي وجود نخواهد داشت ، هيچ باندي ، هيچ تروريستي و هيچ خانه اي وجود نخواهد داشت."

"دفعه بعدي كه اتفاقي براي اتومبيل شما افتاد ، يادداشت كنيد كه قسمت شكسته نشان دهنده چه چيزي است و ببينيد آيا مي توانيد آن را به احساسي كه در آن لحظه خاص داريد متصل كنيد. ممكن است از نتايج متعجب شويد. "

 

 

امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۲ آبان ۱۳۹۹ ] [ ۰۲:۲۸:۳۶ ] [ مهدي ] [ نظرات (0) ]
[ ]
.: Weblog Themes By sitearia :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : ---
دیروز : ---
افراد آنلاین : 10
همه : ---
چت باکس
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب

سئو کار حرفه ای / خرید پیج اینستاگرام / باربری / دانلود نرم افزار اندروید  / شرکت خدمات نظافتی در مشهد / شرکت نظافت منزل و راه پله در مشهد / شرکت نظافت راه پله در مشهد / شرکت نظافت منزل در مشهد  /سایت ایرونی  / بازی اندروید  /  خدمات گرافیک آریا گستر  / فروش پیج آماده آریا گستر / نیازمندی های نظافتی / وکیل در مشهد / ارز دیجیتال / نیازمندی های قالیشویی / مبل شویی / املاک شمال  / آرد واحد تهران / فیزیوتراپی سیناطب / sell Instagram account safely / نیازمندی های گردشگری / نیازمندی های سالن زیبایی