Online Business:Earn Free Bitcoin-Mining-Currency Exchange-Buy & Sell
Online Business:Earn Free Bitcoin-Mining-Currency Exchange-Buy & Sell

هوش هيجاني به مجموعه مهارت هاي غيرشناختي، توانايي ها و قابليت هايي اطلاق مي شود كه به افراد كمك مي كند در مواجه با وقايع مختلف و فشارهايي كه به آن ها وارد مي شود، هيجانات خود را كنترل و مديريت كنند. دانيل گلمن فردي است كه براي نخستين بار در مورد مفهوم هوش هيجاني در مديريت به طور خاص صحبت كرد. او و جمعي ديگر از محققين بر اين باورند كه آن چيزي كه تفاوت ميان مديري موفق با سايرين را رقم مي زند، بهره داشتن از هوش هيجاني بالا است. اينجا است كه هوش هيجاني در مديريت اهميت پيدا مي كند. البته ضريب هوشي (آي كيو) و مهارت هاي فني هم حائز اهميت هستند، اما تا اين حد كه مدير را به مرحله اجرايي فعاليت ها برسانند. پس از آن (زماني كه مدير به مرحله اجرايي رسيد)، هوش هيجاني است كه تفاوت اوضاع را رقم مي زند.

تعريف هوش هيجاني در مديريت

بر اساس نظر دانيل گلمن، پنج قابليت اساسي هستند كه باعث به وجود آمدن و تقويت هوش هيجاني مي شوند: انگيزه سازي، خودآگاهي، خودكنترلي، مهارت هاي اجتماعي و همدلي.

براي آن كه مديري بتواند در حوزه كاري خود به موفقيت سازماني دست پيدا كند، اين قابليت ها برايش اهميتي كليدي خواهند داشتاگر بخواهيد خصوصيات مديري موفق و لايق را برشمريد، چه ويژگي هايي از او به ذهنتان خواهد رسيد؟ نظرسنجي هايي صورت گرفته است و در آن ها، از شركت كنندگان سؤال ياد شده، پرسيده شده استبيشتر پاسخ ها حول محور ويژگي هاي زير بوده است:

·مديران لايق و شايسته خودشان هم در انجام فعاليت ها شركت مي كنند، الهام بخش كاركنان هستند، از انجام وظايف دشوار واهمه اي ندارند، متمركز هستند و براي حركت رو به جلو محرك دارند (انگيزه سازي)؛

·مديران لايق و شايسته اعتمادبه نفس دارند، صادق هستند و بي پرده با ديگران صحبت مي كنند؛ كارشان ثبات و دوام دارد (خودآگاهي)؛

·اين مديران، قاطع هستند و از درك بالايي برخوردارند (خودكنترلي)؛

·مديران لايق و شايسته در برقراري ارتباط با ديگران مهارت قابل توجهي دارند، پذيراي صحبت هاي ديگران هستند و به خوبي به آن ها گوش مي دهند(مهارت هاي اجتماعي)؛

·اين مديران با ديگران همدل هستند و از توانايي تأثيرگذاري بر آن ها برخوردارند (همدلي).

با توجه به اين ويژگي ها است كه هوش هيجاني در مديريت اهميت پيدا مي كند، چراكه اين ويژگي ها با صرف اتكا به ضريب هوشي و دانش افراد، قابل دسترسي نخواهند بودمديران كه حقيقتا شايسته و لايق باشند، اين ويژگي ها را در رفتار و گفتار خود نشان مي دهند و اين جا است كه هوش هيجاني بالايشان مشخص مي شود.

هوش هيجاني در مديريت چگونه مورد استفاده قرار مي گيرد؟

هوش هيجاني در مديريت از ويژگي هاي مهمي است كه زمينه ساز موفقيت مديران و سازمان هاي تحت كنترلشان مي شودمدير، براي اين كه هوش هيجاني بالاي خود را نشان دهد، بايد از سه طريق كارايي و تأثير خود را ثابت كندهدايت و رهبري خودش، هدايت ديگران و هدايت سازماندر ادامه توضيح جامع تري درباره هر يك از اين سه طريق داده خواهد شد.

هدايت و رهبري خود

مديران موفق به خوبي به اين مسئله واقف اند كه بي عيب و نقص نيستنداين افراد، از نقاط ضعف و قوت خود آگاهي دارند و در تلاشي مداوم به دنبال پيشرفت هستنديكي از مهمترين مزيت هاي افزايش هوش هيجاني در مديريت، واقف كردن افراد به اين گونه مسائل استمدير اجرايي اصلي سازمان اگر از نقص ها و نقاط كور خود آگاهي نداشته باشد و تلاش كند تمامي كارها را خودش به تنهايي انجام دهد، توانايي درس گرفتن از اشتباه ها را نخواهد داشت و چنين مديري، از شايستگي كافي براي هدايت ديگران هم برخوردار نخواهد بود و سقوط او، اجتناب ناپذير است.

در سوي ديگر اما، اگر در مقام يك مدير از خودآگاهي كافي برخوردار باشيد، توانايي اين را خواهيد داشت كه بر نقاط ضعف خود غلبه كنيد و به مرور زمان پيشرفت كنيدحال ممكن است براي غلبه بر نقاط ضعف خود از توسعه فردي و آموختن مهارت هاي جديد استفاده كنيد و به اين صورت اين كار را انجام دهيد، يا آنكه كاركناني لايق و شايسته پرورش دهيد و اقدام به استفاده از مهارت هاي آن ها كنيدهوش هيجاني در مديريت از اين حيث حائز اهميت است كه تمامي ويژگي هاي در نظر گرفته شده براي آن، مورد استفاده مديران قرار مي گيرد (در مسير دست يابي به موفقيتويژگي مهم ديگري كه در اين زيرمجموعه اهميت پيدا مي كند انگيزه سازي است.

داشتن اهدافي كه سازمان را براي محقق كردن آن ها هدايت مي كنيد و در نظر گرفتن استانداردهايي سطح بالا براي خود، به اين معنا است كه وجود موانع در ادامه مسير را به رسميت شناخته ايد و چه بخواهيد چه نخواهيد، با آن ها روبه رو خواهيد شددر مقام يك مدير لايق و موفق، وظيفه شما اين خواهد بود كه در طول مسير مدام خود را به چالش بكشيد و به دنبال روش هايي باشيد كه با استفاده از آن ها توانايي دور زدن موانع را داشته باشيد و در مواقع ضروري و زماني كه اوضاع از كنترل خارج مي شود، بتوانيد خودتان را كنترل كنيدبه علاوه دو ويژگي ياد شده، به خودكنترلي هم نياز پيدا خواهيد كرد تا توانايي مديريت هيجانات خود را داشته باشيدهدايت و مديريت ديگران به هيچ عنوان كار ساده اي نيست،

بنابراين مدير موفق و لايق بايد اين توانايي را داشته باشد كه خود را آرام و تحت كنترل نگه دارد، در مواجه با فشار و استرس آستانه تحمل بالايي داشته باشد و به آينده خوش بين باشدبه همين خاطر است كه هوش هيجاني در مديريت تا اين حد اهميت پيدا مي كندفراموش نكنيد كه نخستين گام براي رهبري خود، اين است كه به اين مسئله اذعان داشته باشيم كه بي عيب و نقص نيستيم و بايد به طور مداوم براي پيشرفت تلاش كنيم.

جهت مشاهده ادامه اين مقاله و مطالب بيشتر در اين باره به سايت نيك انديشان مراجعه كنيد.

 

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۱ دى ۱۳۹۸ ] [ ۰۱:۵۵:۳۳ ] [ مهدي ] [ نظرات (0) ]

راه هاي كسب درآمد متفاوتي وجود دارد كه به سرمايه كمي براي شروع نياز دارند. اگر به دنبال يك كسب و كار جديد هستيد كه به شما در تامين مخارج زندگي تان كمك كند، ما در ادامه اين مقاله پيشنهادات متفاوتي ارائه مي كنيمالبته توقع بازده چند صد ميليوني نداشته باشيد، شما به كمك راه هاي كسب درآمد كه در ادامه مطرح مي كنيم، مي توانيد هزينه كافي براي برآورده شدن مخارج ماهانه خود و يا پرداخت بدهي تان را تامين كنيد.

بعضي از استراتژي هاي ذكر شده در اين مقاله براي به دست آوردن سريع پول، راحت تر از سايرين هستنداما تقريباً همه آنها به سرمايه بسيار كمي نياز دارند.

برخي از اين راه هاي كسب درآمد، نيازمند اين است كه شما در محل خاصي حضور داشته باشيد، در حالي كه برخي ديگر مستقل از مكان هستنداما در نهايت موفقيت در آنها مستلزم اين است كه تلاش زيادي كنيد.

بخش اعظم موفقيت در كسب و كار مربوط به طرز فكر شما استوقتي به اندازه كافي پول نداشته باشيد افكار منفي به سراغ شما مي آيند، و طبيعتا فكر مي كنيد كه امكانات كافي براي تحقق روياي شما وجود ندارداگر اينگونه درباره موفقيت و كسب درآمد فكر مي كنيد، تمام تلاش خود را به كار بگيريد تا طرز فكرتان را به نقطه مقابل آن تغيير دهيد.

افكار ما فوق العاده قدرتمند هستندما روزانه ۶۰،۰۰۰ افكار داريم كه بسياري از آنها در بخش ناخودآگاه ذهن ما وجود دارد كه بخش اعظم آنها مدام تكرار مي شوندشما بايد مراقب افكار خود باشيدهنگامي كه ذهن شما با افكار منفي پر مي شود، بايد خود را از آنها دور كنيد.

اغلب زماني كه در يك موقعيت سخت اقتصادي قرار داريد، مي خواهيد به سرعت درآمد كسب كنيدحتي ممكن است نااميد باشيد كه اصلا اهداف تان برآورده مي شوند يا خيراما هر آنچه كه داريم و هر آنچه كه هستيم تا حدودي از افكار ما ناشي مي شوداگر مي خواهيد زندگي خوبي داشته باشيد، افكارتان را اصلاح كنيد و درست پرورش دهيد.

 

خود، راننده تصميم گيري استاين تصميم گيري بين «نهاد» و «فراخود» صورت مي گيردما در ذهن خود صداهايي داريم و اين وظيفه «خود» است كه تصميم بگيرد كدام يك را تحقق ببخشدهدف آن جلب رضايت «نهاد» و در عين حال تحقق اوامر فراخود استطرح هاي سريع ثروتمند شدن و رژيم هاي لاغري در بين مردم معمولا محبوب هستندزيرا ضمن تحقق خواسته هاي فراخود، نهاد را راضي مي كنند.

بهترين راه هاي كسب درآمد سريع كدامند؟

يك جستجوي آنلاين براي راه هاي كسب درآمد سريع وقتي به سرعت به پول نياز داريد، ميليون ها نتيجه را به همراه خواهد داشتهمه اين موارد قانوني نخواهند بودما مواردي كه كاربردي و قانوني باشند را در ادامه طرح مي كنيماين ۲۴ استراتژي به شما كمك مي كند تا كسب و كاري را شروع كنيد؛ حتي اگر بسيار كوچك باشدپس از آن مي توانيد برنامه ريزي كنيد و بر روي روياي بزرگتري تمركز كنيد.

۱راه هاي كسب درآمدرانندگي براي اسنپ يا تپسي

شركت هايي مانند اسنپ و تپسي فرصت بسيار خوبي براي كسب درآمد سريع استشما به مهارت نسبتا خوب رانندگي، ماشين نسبتاً سالم و مجوز كار براي شروع نياز داريداگر همه اين موارد را داريد، مي توانيد زماني كار كنيد كه براي شما امكان پذير باشدخواه در وسط روز در طول ساعت شلوغي باشد، يا ساعات آخر هفتهانتخاب با شماست.

۲راه هاي كسب درآمدشركت كننده در تحقيقات

محققان بسياري به دنبال جذب شركت كننده براي تحقيقات طولاني مدت خود هستندآنها براي شما پولي را در نظر مي گيرند كه طبيعتا زياد نيستاما مي تواند نياز مبرم شما را برآورده كنداين افراد به كمك مصاحبه و پرسشنامه ها نظر شما را مي پرسند و آنها را تجزيه و تحليل مي كنند.

۳راه هاي كسب درآمدفروش كتاب و بازي هاي قديمي در ديوار

ديوار و ساير سايت هاي اين چنيني فروش كتاب هاي قديمي، بازي ها و دستگاه هاي قديمي را در بازار خود بسيار آسان كرده استشما مي توانيد كتاب هاي درسي مدرسه و دانشگاه تان در اين سايت ها با قيمت مناسب بفروشيد و پول اندكي بابت آن براي امرار معاش دريافت كنيدمطمئن باشيد كه كتاب ها در وضعيت مطلوبي قرار دارندهر چقدر كه محصولات شما ظاهر تميز و سالمي داشته باشند بهتر فروش مي روند.

اگر اقدام به فروش كتاب‌هايي كنيد كه در حال تجزيه هستند يا بازي هايي كه سي دي آنها خراشيده شده، نظر مثبتي دريافت نمي كنيد.

۴راه هاي كسب درآمدفروش لوازم الكترونيكي دست دوم

بازار لوازم الكترونيكي دست دوم گسترده استمي توانيد از سايت هايي مانند شيپور يا ايسام براي فروش گوشي هاي موبايل، لپ تاپ، گاز، يخچال و هر وسيله دست دومي كه ديگر به آنها نياز نداريد، استفاده كنيد.

حتي اگر آنها نياز به تعمير جزئي داشته باشند، به نظر مي رسد تعمير آنها با هزينه اندك به شما در فروش با قيمت بالاتر كمك مي كنددر هر صورت، مي توانيد انتظار داشته باشيد كه اگر اين وسايل را در خانه خود داريد، با فروش آنها به سرعت پول كمي بدست آوريد.

 

۵راه هاي كسب درآمداستفاده از سايت هاي استخدامي

سايت هايي وجود دارند كه آگهي افرادي كه به دنبال خدمات هستند را بر روي سايت قرار مي دهنداين كار‌ها عبارتند از نظافت منزل، خريد خانه، بازسازي، و همچنين كارهاي بزرگتري كه نيازمند مهارت هستند همچون بازسازي منزل، لوله كشي، بنايي هستندممكن است در چنين سايت هايي بتوانيد يك شغل دراز مدت خوب براي استخدام شدن بتوانيد پيدا كنيد.

جهت اطلاع از 20 راه كسب درآمد ديگر بر روي لينك منبع كليك كنيد.

منبعكامپرو

 

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۰ دى ۱۳۹۸ ] [ ۰۲:۲۷:۲۳ ] [ مهدي ] [ نظرات (0) ]

فرش نياوران از قديمي‌ترين و با سابقه‌ترين توليدكنندگان فرش در ايران مي‌باشد كه علاوه بر بافت فرش ماشيني، در زمينه توليد نخ فرش با كيفيت نيز فعاليت مي‌كند.

پيشرفت روزافزون شركت توليدي فرش نياوران و توجه هرچه بيشتر بر كيفيت محصولات توليدي در مقايسه با ساير توليدكنندگان فرش ماشيني، موجب شده است تا امروزه خريداران زيادي را به خود جذب نمايد. اين شركت با بهره‌گيري از دستگاه‌هاي بافندگي مدرن و خط توليد كاملا پيشرفته، با توليد انبوه فرش‌هاي ماشيني 700، 1000 و 1200 شانه با كيفيت عالي و 100% آكرليك علاوه بر تامين نياز داخلي كشور، اقدام به صادرات فرش ماشيني به كشورهاي خارجي همچون عربستان، روسيه و كشورهاي حوزه خليج فارس نموده است.

فرش نياوران اولين توليد كننده فرش 700 شانه در ايران مي‌باشد كه امروزه به عنوان يكي از پرفروش‌ترين سايز فرش در بازار است كه در تراكم‌هاي 1500، 2000، 2200، 2550 و 2700 بافته و عرضه مي‌شود. يكي از محصولات منحصر به فرد شركت توليد فرش نياوران، عرضه فرش در ابعاد بزرگ‌تر ( 20 متري و 24 متري) مي‌باشد. براي بافت اين اندازه از فرش نياز به دستگاه‌هاي بافندگي با عرض 4 مي‌باشد كه تعداد محدودي شركت توليد كننده‌ي فرش ماشيني در ايران داراي اين دستگاه مي‌باشند.

تنوع طرح و رنگ در فرش‌هاي نياوران و كيفيت بالاي فرش‌هاي آن به دليل استفاده از الياف درجه يك تركيه‌اي و ايراني، جايگاه ويژه‌اي را در بازار فرش ماشيني به خود اختصاص داده است. برخلاف فرش‌هاي ديگر كه داراي نامگذاري خاصي هستند (مثل افشان، اصفحان، گلستان و …) فرش نياوران طرح‌هاي توليدي خود را نامگذاري نكرده و فرش‌هاي خود را بصورت كدگذاري شده به مشتريان خود ارائه مي‌كند.

براي كساني كه به دنبال طرح‌هاي خاص، كيفيت خود و قيمت مناسب براي خريد فرش ماشيني هستند، فرش نياوران بهترين پيشنهاد مي‌باشد. همچنين محصولات شركت فرش نياوران داراي ضمانت نامه كتبي بوده و كيفيت فرش‌هاي خود را تا 10 سال تضمين مي‌كند. سايت ديجي فرش با ارائه محصولات ارزنده فرش نياوران در سايت خود (با درج كليه اطلاعات مربوط به اندازه، شانه، جنس نخ، رنگ و قيمت آنها) امكان خريد اينترنتي فرش نياوران را براي شما مشتريان عزيز فراهم مي‌نمايد.

فرش نياوران را چگونه مي توانيم تهيه كنيم ؟

بالاي همي صفحه شما مي توانيد تمام توليدات فرش نياوران را ببينيد و به صورت آنلاين فرش نياوران را خريد كنيد.

فرش نياوران طرح افشان هم وجود دارد ؟

بله، شما مي توانيد در سايت ديجي فرش، فرش نياوران طرح افشان را تهيه كنيد.

فرش نياوران كاشان چقدر اعتبار دارد ؟

يكي از بزرگترين توليد كنندگان فرش ماشيني در ايران، فرش نياوران كاشان است.

فرش نياوران 1200 شانه هم توليد مي كند ؟

بله، شركت فرش نياوران، فرش ماشيني 1200 شانه هم توليد مي كند، نمونه هاي آن در سايت ديجي فرش موجود مي باشد.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۹ دى ۱۳۹۸ ] [ ۰۱:۴۵:۰۳ ] [ مهدي ] [ نظرات (0) ]

استفاده از يك سايت با كيفيت بالا براي معرفي يا ارائه محصولات و خدمات شركت ها در دنياي امروز كه عصر اينترنت و فضاي مجازي نام گذاري مي شود، الزامي است. هر كسب و كاري كه به شيوه سنتي اداره مي شود، براي ادامه حيات خود، نياز به داشتن يك وب سايت و يا حضور در شبكه هاي اجتماعي است. در غير اين صورت محكوم به شكست بوده و بايد آرام آرام عرصه را به ساير رقبا تسليم نمايداز سوي ديگر تنها داشتن يك وب سايت براي ارائه محصولات و خدمات كافي نيست. سايت هر شركت بايد در چشم مخاطبان خود قرار داشته باشديعني زماني كه مخاطب كلمات كليدي مربوط به كسب و كار مدنظر را در فضاي وب جستجو نمود، يكي از نتايج جستجو، سايت صاحب كسب و كار باشد. از اين رو توصيه مي شود كه صاحبان كسب و كار علاوه بر طراحي يك سايت حرفه اي كه باعث جذب مخاطب مي گردد، حتما روي سئو سايتخود نيز كار كنند تا هميشه در پيش چشم مخاطب خود قرار داشته باشند.

در اين مسير مي توان از خدمات شركت گلزاروب كه هم در زمينه طراحي سايت حرفه اي فعاليت مي كند و هم در زمينه سئو سايت آماده ارائه خدمات است، بهره برد.

خدمات طراحي سايت گلزاروب

 اين شركت خدمات بي نظيري در هر يك از دو حوزه طراحي سايت ارائه مي كند كه از آنها مي توان به موارد زير اشاره نمود.

                     ·طراحي سايت ريسپانسيو (واكنش گرا)

                     ·طراحي سايت چند زبانه

                     ·طراحي سايت داراي سرعت بالا

                     ·پشتيباني مادام العمر طراحي سايت

                     ·رعايت زيرساخت هاي سئو در حين طراحي سايت

                     ·طراحي سايت داراي پنل كاربري و حرفه اي

                     ·ارائه هاست و دامنه رايگان بر روي تمام بسته هاي طراحي سايت

                     ·قابليت توسعه سايت طراحي شده در آينده

                     ·ضمانت بازگشت وجه

و ... .

 لازم به ذكر است كه گلزاروب طراحي سايت را در زمينه هاي مختلف نظير شركتي، فروشگاهي، خبري، شخصي، فيلم و آهنگ و ... انجام مي دهد و در اين زمينه صاحب كارهاي فاخري است.

خدمات سئو سايت گلزاروب

علاوه بر خدمات طراحي سايت، گلزاروب براي سئو سايت صاحبان كسب و كار نيز برنامه اي مدون در نظر دارد كه مي تواند سايت صاحب كسب و كار را در بازه زماني 3 تا ماهه (بسته به ميزان رقابت در كلمه يا كلمات كليدي موردنظربه صفحه اول گوگل برسانددر اين راستا گلزاروب بر روي محتواي سايت و بك لينك هاي آن به خوبي كار مي كند تا سايت در كلمات كليدي مدنظر از ديد موتور جستجوي گوگل داراي رتبه برتري نسبت به ساير رقبا گردد.

 

همانطور كه اشاره گرديد، ريسك استفاده از خدمات گلزاروب صفر درصد است و كساني كه به هر دليلي از اين خدمات ناراضي بودند، تمامي وجه پرداختي آنها، بدون هيچ سوالي عودت داده مي شود.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۶ دى ۱۳۹۸ ] [ ۱۲:۵۴:۳۳ ] [ مهدي ] [ نظرات (0) ]
آيا طرف مقابل به من علاقه دارد؟

تست روانشناسي عشق طرف مقابل كه احتمالا اين سوالي است كه ذهن شما را درگير خود كرده و مي خواهيد از ديدگاه فرد مقابل نسبت به خود آگاه شويد.

تشخيص عشق و هوس و شناخت عشق واقعي در يك نگاه شايد به نظر مشكل باشد اما بايد بدانيد كه برخي حرف ها، رفتارها و نگاه ها نشانه هايي واضح براي تشخيص عشق واقعي و هوس است.تست روانشناسي عشق به شما اين فرصت را مي دهد كه بهتر تصميم بگيريد و بدانيد كه فرد مقابل چه نيت و هدفي در سر دارد.

همچنين تشخيص عشق و هوس به شما كمك مي كند تا متوجه شويد كه رابطه عاطفي تان ماندگار يا زودگذر است.
براي فهميدن نظر طرف مقابل، تست روانشناسي عشق يا هوس را در زير براي شما آماده كرديم.
تست روانشناسي عشق چيست ؟
تعدادي سوال براي شما آماده كرديم كه با پاسخ دادن به آنها مي توانيد تست روانشناسي عشق را انجام دهيد. بالاي صفحه
چگونه درصد عشق طرف مقابل را تشخيص دهيم ؟
سوال هايي كه در تست اين صفحه وجود دارد را با دقت پاسخ دهيد، بعد از آن مي توانيد نتيجه تست عشق را ببينيد و درصد عشق طرف مقابل را تشخيص دهيد.
آيا مي توان در يك رابطه عشق طرف مقابل را سنجيد ؟
بله مي توان، اينكار نياز به كمي تخصص دارد ولي شما مي توانيد با انجام تستي كه بالاي اين صفحه وجود دارد، سنجش عشق طرف مقابل را انجام دهيد.
چگونه مي توانم از تست ميزان عشق استفاده كنم ؟
كافي ست نسبت به ميران زمان رابطه خود، يكي از تست هايي كه بالاي اين صفحه وجود دارد را انتخاب كنيد و به سوالات پاسخ دهيد
ميزان عشق طرف مقابل چقدر مهم است ؟
قطعا اگر هدف شما از ارتباط، ازدواج است، ميزان عشق طرف مقابل بسيار اهميت دارد و شما مي توانيد با انجام تستس كه در اين صفحه وجود دارد از ميزان عشق طرف مقابل باخبر شويد.
چگونه مي توانم تست ميزان علاقه را انجام دهم ؟
ما از قبل تست ميزان علاقه را آماده كرديم. در بالاي همين صفحه با توجه به زمان رابطه خود يكي از تست ها را انتخاب كنيد و انجام دهيد، پس از آن با توجه به جواب هاي شما، مي توانيد ميزان علاقه طرف مقابل را نسبت به خودتان بفهميد.
 

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۵ دى ۱۳۹۸ ] [ ۰۲:۱۳:۰۷ ] [ مهدي ] [ نظرات (0) ]

كفپوش تاتامي نوعي از كفپوش فومي – لاستيكي است كه براي پوشاندن سطوح سخت و ايجاد محدوده اي نرم و بي خطر جهت انجام فعاليت هاي ورزشي، بازي كودكان يا ساير فعاليت ها استفاده مي شود. اين كفپوش يكي از مهم ترين اركان تجهيز مهدكودك ، خانه بازي و باشگاه رزمي مانند تكواندو و كاراته مي باشد. ضخامت مناسب ، چگالي و ضربه گيري بالاي اين تشك ها از آسيب و ضربه به بدن در هنگام ضربه و افتادن جلوگيري مي نمايد. به دليل استفاده فراوان و نياز روز افزون بازار داخلي نيك فوم از يك دهه پيش اقدام به توليد اين محصول نمود.

گروه صنعتي نيك فوم با توليد انواع كفپوش و تشك ورزشي مفتخر است كه خود را به عنوان توليد كننده عمده اين محصول در كشور معرفي كرده. نيك فوم همواره بهترين كيفيت و قيمت تاتامي را در اختيار مشتريان خود قرار داده است. مشتريان عمده تاتامي نيك فوم در طول بيش از يك دهه اقدام به تهيه و استفاده از اين محصول نموده اند. از جمله اين مشتريان مي توان به فدراسيون هاي ورزشي تهران و ساير استان ها، باشگاههاي ورزشي و رزمي، مهد كودك ها و ارگان هاي دولتي و غير دولتي اشاره كرد. لازم به ذكر است كفپوش تاتامي نيك فوم نطر مثبت مشتريان و مصرف كنندگان اين محصول در خارج از مرزهاي ايران سربلند را نيز به خود معطوف كرده است و از ساليان گذشته تا كنون جزاقلام صادراتي مجموعه نيك فوم به كشورهاي همسايه و منطقه مي باشد .

جنس اين تشك هاي ورزشي از فوم نرم و انعطاف پذير اي وي آ EVA مي باشد. در جريان توليد اين تشك ها اصول بهداشتي و استاندارد ايمني و ضربه گيري كفپوش هاي ورزشي و ضربه گير در نظر گرفته ميشود. همچنين رنگ بندي متنوع و شاد اين محصول ايم محصول را مناسب استفاده در باشگاه ، مهدكودك و ساير اماكن مي نمايد.

مصدوميت در حين انجام حركات ورزشي يكي از جدي ترين تهديداتي است كه همواره ورزشكاران را تهديد مي كند. ورزشكاران رزمي مانند تكواندو ، كاراته ، كيوكوشين و جودو همواره در معرض آسيب و ضربه هستند. استفاده ار كفپوش رزمي مناسب از آسيب ديدگي و ضربه خوردن رزميكاران  جلوگيري مي كند.  از ويزگيهاي عمده تشك تاتامي نيك فوم مي توان به خاصيت ضربه گيري بالا اشاره كرد كه از آسيب ديدن ورزشكاران در حين تمرين يا انجام فنون رزمي جلوگيري ميكند. همچنين تنوع رنگ هاي شاد و جذاب اين محصولات فوم فضاي بسيار مفرحي را براي بازي و تحرك كودكان در مهد كودك، پارك ها و زمين هاي بازي ايجاد مي كند. از اين رو اين محصول از ساليان پيش به دفعات جهت تجهيز فضاي مهد كودكها از سوي مهد كودكهاي سراسر كشور مورد استفاده قرار گرفته است . از ديگر ويژگي هاي تشك هاي فوم نيك فوم مي توان به خاصيت ضد آب و قابل شستشو يودن آنها با آب و شوينده هاي رايج اشاره كرد.

كفپوش تاتامي

نيك فوم به عنوان توليد كننده عمده تاتامي، كفپوش مهدكودك و كفپوش ورزشي داراي كلكسيون بسيار متنوعي از انواع طرح و آج تاتامي مي باشد. آج رويه تاتامي علاوه بر ايجاد ظاهري زيبا از ساييده شدن كفپوش جلوگيري كرده. اين خصوصيت باعپ افزايش عمر اين محصول مي شود. همچنين استفاده از بهترين ماشين آلات روز دنيا، كادر بسيار متخصص و ورزيده و دانش علمي و فرمولاسيون مناسب نيك فوم را قادر مي سازد تا انواع تشك تاتمي را با كمترين و مناسب ترين قيمت ، در رنگ بندي متنوع و درجه سختي و ضخامت هاي متفاوت (از 10 ميلي متر الي 60 ميليمتر) بسته به سليقه و كاربرد مشتريان گرامي به آنان تحويل دهد.

نيك فوم همواره استفاده از مواد اوليه با كيفيت و استاندارد را در برنامه كاري خود قرار داده است. فرمولاسيون مناسب و كيفيت بالاي تشك تاتامي ورزشي و مهد كودك نيك فوم باعث مقاومت بالاي اين محصولات در برابربرف، باران و نور آفتاب گرديده است . همين ويژگي امكان استفاده از اين محصولات در فضاي آزاد و اماكن رو باز را نيز فراهم كرده است.

نيك فوم به عنوان توليد كننده عمده تشك تاتامي قادر است بهترين كيفيت و قيمت را به مشتريان نهايي محصولات فومي عرضه نمايد. حذف واسطه هاي اضافي بين كارخانه و بازار و عرضه مستقيم محصول از كارخانه به مشتري نهايي نيك فوم را قادر مي سازد پايين ترين قيمت تاتامي را با حفظ كيفيت به مشتريان عرضه نمايد. جهت كسب اطلاعات بيشتر درباره انواع كفپوش رزمي و تشك ورزشي نيك فوم با ما تماس بگيريد. همچنين ميتوانيد روي قسمت سفارش در همين صفحه كليك كنيد و فرم را تكميل كرده تا متخصصين ما با شما تماس بگيرند.

خصوصيات تاتامي نيك فوم

  • قابل شستشو بودن تشك ها با اب و شوينده هاي معمول
  • كيفيت بسيار بالا و قابليت استفاده براي مدت طولاني
  • مناسب بودن قيمت كفپوش مهدكودك
  • تنوع رنگ و طرح كفپوش مهد كودك
  • امكان توليد كفپوش يك رنگ يا دو رنگ
  • تشكيل شده از فوم نرم و بهداشتي
  • امكان استفاده در باشكاه هاي ورزشي تكواندو، كاراته، كونگ فو و مهد كودك و اتاق بچه ها
  • ساخته شده از فوم نرم و استاندارد با رعايت اصول استاندارد و ايمني

نيك فوم توليد كننده عمده محصولات فومي ، كفپوش گرانولي و فوم صنعتي و ورزشي ميباشد. جهت دريافت اطلاعات بيشتر و مشاوره رايگان درباره انواع تشك ورزشي و كفپوش مهدكودك با مشاورين نيك فوم تماس بگيريد.

 

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۴ دى ۱۳۹۸ ] [ ۰۱:۵۸:۵۶ ] [ مهدي ] [ نظرات (0) ]

دانلود تقويم لايه باز 99 . مرجع تخصصي و حرفه‌اي دانلود تقويم لايه باز ايراني (استوديوي طراحي نقش) . در انواع تقويم روميزي 99 - تقويم ديواري 99 - فايل لايه باز تقويم 99 - تقويم جيبي 99 و سررسيد 99 و ... با فرمت فتوشاپ و اينديزاين. تقويم هاي طراحي شده توسط استوديوي طراحي نقش كاملا دقيق و قابل اعتماد هستند و تمامي استانداردهاي چاپ CMYK در آنها رعايت شده است. همه ساله طراحان و چاپخانه داران در اواخر سال اقدام به طراحي و چاپ تقويم 99 مي‌نمايند. امسال نير ما طرحهاي مختلفي را براي دانلود تقويم 99 طراحي كرده و در اختيار شما قرار داده ايم. مشتريان ما رضايت كامل از «تقويم لايه باز» استوديوي طراحي نقش دارند. امسال نير طبق روال سالهاي گذشته دانلود رايگان تقويم 99 را نيز در سايتمان قرار داده‌ايم.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۳ دى ۱۳۹۸ ] [ ۰۲:۳۴:۰۴ ] [ مهدي ] [ نظرات (0) ]

آموزش باينري آپشن

باينري آپشن يكي از روش هاي كسب درآمد بر اساس واحد ارزي و تجارت آنلاين است و اگر مي خواهيد به موفقيت بزرگ در اندك زماني برسيد و سود خوبي را كسب كنيد ما به شما پكيج هاي آموزش و فرا گيري راه و رسم موفقيت را پيشنهاد مي كنيم، به راحتي مي توانيد با بهترين و نازل ترين هزينه آن را دريافت كرده و هر بخش را به صورت ويژه بررسي كنيد.

آموزش باينري آپشن

فراموش نكنيد كه كل پروسه آموزش و فرا گيري اين علم در اين پكيج كاملا شرح داده شده است و در صورتي كه مي خواهيد وارد بازار جديدي شويد و كم تر كسي در مورد آن اطلاع داشته باشد، باينري آپشن گزينه فوق العاده قدرتمند و آينده داري است.

مسئله مهم ديگر اين است كه كسب و كار باينري بر مبناي ديجيتال و صفر و يك است، درست تعريفي كه ما در برنامه نويسي كامپيوتر از اعداد داريم و تنها اعداد قابل فهم بر مبناي صفر و يك هستند.

شما يا موفق مي شويد و يا اين كه اتفاقي نمي افتد، همانقدر كه اين كسب و كار پر سود است، بايد توجه كنيد كه ريسك در آن بالاست اما اگر روش بياموزيد، موفق مي شويد.

  كسب درآمد از باينري آپشن

چگونه در باينري آپشن موفق شويم؟

مانند بازار بورس كه شما سهام شركتي را خريداري مي كنيد و پس از مدتي اگر خوش شانس باشيد با سود بالايي روبرو مي شويد، شكست و موفقيت در اين زمينه نيز بايد با تجربه و همين طور مطالعه و تحقيق به صورت كامل و صحيح بررسي گردد.

شما مي توانيد سهام را با رقم مورد نظر و تعيين شده فروشنده بخريد و پس از آن بايد منتظر باشيد كه ارزش سهام شما بالاتر برود، در اين صورت مي توانيد رقم فروش خود را هر چيزي كه مي خواهيد قرار دهيد و اين چيزي جز سود دهي خالص در ازاي دريافت نخواهد بود.

معامله كننده بايد در باينري آپشن زمان را به خوبي تحليل و بررسي كند، در واقع زمان انقضاي يك معامله نشان دهنده اين است كه به سود مي رسيد يا خير؟

در اين مسير به شما كمك مي كنيم كه به خوبي روش ها، ترفند ها و همين طور ميانبر ها را بياموزيد. اگر با بن بست روبرو شديد بدانيد چطور از آن خارج شويد، گاه راه خارج شدن آسان است اما شما بي تجربه هستيد.

در نتيجه به چيزي كه مي خواهيد نمي رسيد و موفقيت شما شكل نمي گيرد.

عوامل موفقيت در باينري آپشن

موارد زيادي جز عوامل و اصلي ترين بخش هاي تاثير گذار در يك كسب و كار هستند كه اگر به خوبي آن ها را دنبال كنيد به نتيجه اي كه مي خواهيد مي رسيد، هر چه اين نتيجه گيري سريع تر انجام شود، شما در اين معامله بله و خير كه يا سود است و يا ضرر و از دست رفتن كل پول، بهتر به هدف خود مي رسيد.

شما مي توانيد معامله و رقم و ارزش يك كالا كه روي آن سرمايه گذاري شده است را پيش بيني كنيد، فرصتي در اختيارتان قرار مي گيرد و پس از آن مشخص مي شود كه آيا بله و يا همان درست پيش بيني كرده ايد يا خير، خير در واقع شكست در معامله خواهد بود.

بهتر است به هيچ عنوان ريسك نكنيد و حتما با اين روش كسب درآمد كه كم كم سر و صداي زيادي در ايران خواهد داشت آشنا شويد.

در اين صورت زمان بندي را مي آموزيد، مي توانيد به خوبي وقت خود را مديريت كرده و براي اين كه سود دهي بالاتري داشته باشيد، فرا تر از هر چيزي نتايج را يك به يك درست پيش بيني مي كنيد.

  پكيج آموزش باينري آپشن آي اكسترا

انواع معامله ها در باينري آپشن

High-Low يا CALL/PUT در واقع روش مرسوم براي معامله در باينري آپشن است و شما پيش بيني مي كنيد كه آيا رقم و ارزش يك كالا در معامله بالا مي رود يا خير؟ در اين صورت وقتي درست پيش بيني كرده باشيد با سود عظيمي روبرو مي شويد كه هم دست شما را براي معامله هاي بزرگ تر باز مي كند و هم باعث مي شود كه نسبت به موفقيت در اين زمينه قوي تر پيش برويد.

در بخش ديگر معامله خريد – CALL Binary Options را مي توان به عنوان محبوب ترين روش هاي كسب درآمد در باينري آپشن شرح داد، شما رقمي را مشخص مي كنيد كه اگر يك دهم هم سود همراه داشت، به موفقيت رسيده ايد، در غير اين صورت مبلغ از دست مي رود.

شما در اين پكيج هاي سطح مقدماتي تا حرفه اي در يك بخش مي توانيد روش ها و راه هاي شروع موفقيت در باينري آپشن را به خوبي بياموزيد.

در مقابل معامله خريد معامله فروش نيز وجود خواهد داشت كه دقيقا برعكس موردي است كه در بالا توضيح داديم.

شما بايد براي سرمايه گذاري محيط خاص و مشخص را انتخاب كنيد كه پلتفرم را بر مي گزيند و به آن بروكر مي گويند.

روش كسب درآمد در باينري آپشن

مثالي به شما عزيزان شرح مي دهيم و نشان مي دهيم كه چقدر كسب درآمد در باينري آپشن و يا همان كسب درآمد دودويي انتخابي مي تواند آسان باشد، با پكيج كسب درآمد و موفقيت در باينري آپشن شما تمامي اين نكات را مي آموزيد و كارتان به مراتب آسان تر از فردي است كه به تازگي آن را شروع كرده است.

سناريوي كلي به اين صورت است كه شما پيش بيني مي كنيد ارزش ارز واحد در يك ساعت آينده افزايش و يا كاهش خواهد داشت و در پنل كاربري خود آن را تعيين مي كنيد، پس از گذشت اين زمان با توجه به بررسي هايي كه داشته و از پكيج آموزشي باينري آپشن كمك گرفته ايد نتيجه مي گيريد.

حضوردر اين كسب و كار ها در كشور ما هيچ محدوديتي ندارد و در واقع به شما آموزش داده مي شود كه چگونه به صورت كاملا قانوني از آن كسب درآمد كنيد و رشد و تجارت شما با هر روز پيش روي بهتر و بهتر مي شود.

البته كه پيش از ورود به هر كسب و كار و صنعتي بايد راه و رسم آن را بياموزيد تا با مشكلات بزرگ و كوچك و از دست دادن سرمايه مواجه نشويد.

  آموزش باينري آپشن

آموزش مبتدي تا حرفه اي باينري آپشن

شما در واقع سبد تخصيص سهم معامله داريد كه مي توانيد به يك سهام خاص اختصاص دهيد، بايد بياموزيد كه چند درصد از آن بايد درگير كسب و معامله جديد شما شود و به خوبي فرا مي گيريد كه ريسك هاي اشتباه و كودكانه انجام ندهيد.

بسياري پس از ورود و با طمع كه از سود زياد خواهند داشت، درگير اتفاقات تلخ زيادي مي شوند كه قطعا يكي از عوامل مربوط به اين مسئله ياد نگرفتن راه و چاه است. در نتيجه همان اتفاقي كه بايد نمي افتد و نتيجه چيزي جز شكست سخت نخواهد بود.

در واقع غريزه شما پس از كسب تجربه از اين پكيج تا حد زيادي كمكتان خواهد كرد كه چگونه در اين روش كسب و كار بر اساس منطق پيروز شويد.

در نتيجه وقتي فكر مي كنيد به اين مسئله كه آيا موفقيت در اين كسب و كار منطقه خواهد داشت، بايد بگوييم اين مسئله حتمي و اثبات شده است و جاي هيچ نگراني و ريسك هاي گاه و ناگاه نيست. شما مي توانيد برنامه ريزي داشته باشيد و بر اساس آموزش هاي تهيه شده به موفقيت هاي بزرگ و رويايي دست يابيد.

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲ دى ۱۳۹۸ ] [ ۰۶:۴۷:۲۳ ] [ مهدي ] [ نظرات (0) ]

It very well may be said that Ramin Fallah is one of the most convincing individuals in the field of helpful and lab equipment. He is a prime supporter and CEO of "Fanavari-e Azmayeshgahi" association. The people who are working in helpful and lab gear field understand that the recently referenced association has a 31-year magnificent contribution with the field.

I expected to believe that all-encompassing periods will start the gathering with Ramin Fallah , anyway it didn't happen. Exceptionally, he welcomed me really well as if we have been knowing each other for a long time. He reacted to the whole of my requests with thought and tirelessness. The essential typical for him that astonished me was validity. The gathering took around 2 hours. A couple of bits of the gathering that were continuously private were deleted due to his craving and you can scrutinize the rest of it underneath.

On the off chance that it's not all that much inconvenience give us a short introduction about yourself.

I was considered in Tehran, in December 1, 1965. I am hitched and I have two children.

Mr. Ramin Fallah , please advise us concerning your informational life.

Given that my father was as laborer in Ministry of Agriculture, my family experience various developments to different urban regions of Iran. Thus, I spent the simple courses in Azerbaijan, in a minor school in Mugan plain. The school was so interesting and intriguing; in any case, it most likely won't be a not too bad time to explain about it. It will in general be adequate to express that in that school, the activities of all assessments were instructed by one person. Everything considered, I cherished my school so a great deal and I acknowledge that analyzing in that school effectsly affected my life. At the point when all is said in done, journeying ordinarily and living in different social orders cause human to end up being more experienced than his age. I have been watching the effects of those developments and moreover, of living with various people on myself and my relationship with the others, even until today.

We lived around there until I landed at ten years old. By then, we returned to Tehran. I analyzed widely appealing and auxiliary school courses in Kharazmi School, and I chose to consider Experimental Sciences.

In 1983, I took school choice test and I was surrendered in Geology in Shahid Bahonar University of Kerman and later on, I continued considering in Shahid Beheshti University.

The story of my affirmation in M.A. course is amazingly intriguing in that four years after the determination test, I was instructed that I was yielded in school. Right when I mentioned the clarification of the 4-year delay, they uncovered to me that they had fail to exhort me! That is it! Around at that point, I even fulfilled Military Service term. Anyway, I started to peruse for M.A. degree anyway I gave up at some point or another considering the way that I had started my business and I was totally attracted with the association works.

A while later, I began to ponder MBA in M.A. since I felt that it could help me in my business.

Mr. Ramin Fallah , What were your tendencies, other than business and preparing?

Family is the most huge section and the key clarification of my life. Regardless, in case you mean the activities that are fascinating to me, I can unmistakably feature sports. It is interesting to understand that I played football, volleyball, Ping-Pong and swimming, at the same time, in school, and I was a person from my school gathering. My aching to sports and besides, valuable associations I had with the people around me caused me to be picked as the school delegate at age 19. Undoubtedly harm prevented me from moving towards Championship Sports commonly my living strategy may differentiate totally. Under that condition, you would meet with a specialist contender.

Perhaps, teach us with respect to your private life. When did you marry? Additionally, what is the delayed consequence of your marriage? Notice to us what you will.

I got hitched when I was so young and I am content with my underlying marriage. I endorse everyone to marry early, if the condition is right.

Ramin Fallah: We have given post-bargains organizations from the primary day of working in any case we are doing similarly

When it rung a bell to develop "Fanavari Azmayeshgahi" association?

The association was not entitled "Fanavari Azmayeshgahi", close to the beginning. Two partners of mine, for instance Mr. Soleymani and Mr. Malekanian, and I develop an association, in 1987, called "Teb Technology". The fundamental idea was given by one of my associates. Since we were both buddy and relative, he prescribed me to start the business. Thusly, two of my sidekicks and I developed the association.

Unavoidably, we changed the association name to "Development Azmayeshgahi" and new assistants obliged us. The associates, by then, left the association and we decided to change the brand name to "Fanavari Azmayeshgahi". In spite of all that we are working under a comparative title.

We set up the association at the time war when various people escaped from the country and extremely, a mind-boggling stagnation was regulating the market. No doubt, one explanation of our progression and advance at the principle extended lengths of working was that we didn't have a colossal number contenders and the market was amazingly dry around at that point. I review that in those day, for the most part 100% of the requesting gave incited productive arrangement. Regardless, nowadays, not total of the sales lead to purchase despite a multi year experience and legitimacy of the association. Another clarification of our flourishing was that in those days, therapeutic and human administrations centers got appealing spending plans and they expected to consume all of them.

Business at the hour of war had its own special hardership. I review that one day, I went to Imam Khomeini Hospital of Tehran to sell a thing. That day, a rocket struck the crisis facility building yet fortunately, it didn't explode. In any case, the strike was exceptional to such a degree, that it hustled my vehicle and hurled it into the raceway adjacent to the street. Under that troublesome circumstance, I continued working and incredibly, I could sell the thing. By this story, I mean to the extent that the condition was hard to work, we were settled and resolute.

We didn't move toward email and fax.

Unequivocally, I acknowledge that one explanation of our progression and improvement was that we have assembled our work as for precision and validity, from the main day. We have taken it veritable to give after-bargains benefits anyway around at that point, they were not as standard as today. We have given post-bargains organizations from the essential day of working in any case we are doing in like manner.

"Fanavari Azmayeshgahi" has gotten the operator of various surely understood brands of the world

As requirements be, you rate the association's example decidedly, isn't that right?

Obviously, I do. As a matter of fact, at the fundamental day, the association was made out of only a solitary individual and I was doing all works alone. Today, in any case, "Fanavari Azmayeshgahi" has gotten the agent of various acclaimed brands of the world. We have given business undertaking opportunities to around 300 people, and we are propelling bit by bit.

In "Fanavari Azmayeshgahi", what brands have you addressed?

Olympus association was the chief brand we could address. It happened in 1988; and could land at mind boggling triumphs in selling the consequences of this brand.

Continuously, various associations insinuated use among which we can feature Fukuda that was a Japanese holding. Starting now and into the foreseeable future, we worked with a couple of British associations the first was Jenway.

Some various brands that has been working with us during these years join Sklar, RMV, Erma, Drager, Getinge, AMSCo and Siemens. There are an unprecedented number of associations that are addressed by us and I notice only a few them.

As you might want to think, what made these associations pick you as their operator in Iran?

Our commitment and validity in working and even more essentially, God's help.

Mr. Ramin Fallah , I understand that you are working in some unexpected firms in comparison to "Fanavari Azmayeshgahi" Company. Teach us with respect to them, if possible.

I am a person from the overseeing body and besides, the negative behavior pattern official in Iran Merchants Union and Association of Medical Engineering Companies. An unbelievable bit of my step by step time is spent in those associations. Particularly, in the present days when the general public is under pressure in view of swapping scale changes and frustration of helpful concentrations to pay the portions, I am obliged to attempt to comprehend the accuse people's benefits.

Mr. Fallah, have your ever thought of living abroad?

Never. Through my eyes, Iran is a fine spot to land at achievement in business. Here, various developments will provoke amazing turns. I acknowledge more to live and work in my country than abroad.

Ramin Fallah and his failure for the duration of regular day to day existence

Has Ramin Fallah ever experienced frustration in his life?

I have experienced various disillusionments. The principal dissatisfaction I experienced was in a long time field. As I referenced beforehand, I was semi-expertly playing different games all the while and I was even a person from my school gathering. In any case, harm and break in my leg bone wrecked my chance to wear National Team clothing. In the master life, disillusionment has reliably been a bit of business anyway I can say that the extent of progress to frustration in my business in 80 to 20, and even much better.

How does Ramin Fallah treat disillusionments?

In the early years, I got really agi


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۳۰ آذر ۱۳۹۸ ] [ ۰۹:۲۸:۱۳ ] [ مهدي ] [ نظرات (0) ]

امروزه خريد از فروشگاه هاي اينترنتي مزيت هاي فرآواني دارد از جمله اينكه وقت و زمان شما براي مراجعه به مغازه و مشاهده انواع برندها كه بعضا تقلبي و بي كيفيت هستند گرفته نخواهد شد. احتمالا شما اسم شهر مرزي بانه را شنيده ايد و ممكن است تا حدي نيز با بازار بانه آشنايي داشته باشيد. اما آيا خريد اينترنتي از بانه مي تواند اطمينان مشتريان را جلب كند؟ در بازار بانه هم اجناس اصلي وجود دارد و هم كالاهاي تقلبي و بي كيفيت، اين موضوع در مورد لوازم خانگي بزرگ بيشتر نمود پيدا مي كند و احتمالا همين موضوع هم باعث شده كه شما از خريد از بانه صرف نظر كنيد. منتها شما با يك راه حل ساده مي توانيد لوازم خانگي اصلي را از فيك يا تقلبي تشخيص دهيد و آن هم مراجعه به وب سايت اصلي شركت سازنده محصول مي باشد. به عنوان مثال اگر شما به دنبال خريد لباسشويي از بانه هستيد مي توانيد مدل لباسشويي را در گوگل جستجو كنيد و اگر آن مدل اصلي باشد شما مي توانيد آن را در سايت خود شركت توليد كننده مشاهده كنيد. بنابراين با استفاده از اين روش شما به راحتي مي توانيد از خريد خود اطمينان حاصل كنيد. از آنجا كه بانه يك شهر مرزي است لذا فاصله زيادي با اكثر شهرهاي ايران دارد و مسير اين شهر تا حدي مخصوصا در فصل زمستان صعب العبور مي باشد. به همين علت پيشنهاد ما خريد كالا به صورت اينترنتي از بانه مي باشد. از آنجا كه محصولاتي كه وارد بازار بانه مي شوند هيچگونه تعرفه گمركي روي آنها اعمال نمي شود بسيار ارزانتر از ساير شهرهاي ايران خصوصا بازار تهران مي باشد. از طرف ديگر زماني كه شما محصولي را در اينترنت جستجو مي كند براي مثال خريد يخچال از بانه، انواع مختلفي از فروشگاه هاي اينترنتي را مشاهده خواهيد كرد كه اين محصول را براي فروش گذاشته اند. متاسفانه در اين زمينه هم افراد زيادي هستند اقدام به كلاه برداري مي كنند و محصول را با قيمت بسيار ارزانتر به شما معرفي كنند كه ممكن است شما هم وسوسه شويد و اقدام به واريز پول كنيد. اما فروشگاه هاي اينترنتي معتبر در بانه داراي نماد اعتماد الكترونيكي هستند و اين بدان معناست كه زير نظر پليس فتا فعاليت دارند و داراي آدرس ثابت و شماره تلفن ثابت هستند كه در صورت وجود هر گونه مشكلي مي توانيد از طريق مراجع قضايي پيگير شويد. بنابراين اگر شما اين موارد را رعايت كنيد مي توانيد نسبت به خريد اينترنتي از بانه با خيالي آسوده اقدام كنيد و خريد رضايت بخشي را تجربه نماييد.

منبع : https://mahbano.net

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۳۰ آذر ۱۳۹۸ ] [ ۰۳:۰۵:۲۹ ] [ مهدي ] [ نظرات (0) ]
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ][ ۳۱ ][ ۳۲ ][ ۳۳ ][ ۳۴ ][ ۳۵ ][ ۳۶ ][ ۳۷ ][ ۳۸ ][ ۳۹ ]
.: Weblog Themes By sitearia :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : ---
دیروز : ---
افراد آنلاین : ---
همه : ---
چت باکس
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب

سئو کار حرفه ای / ثبت آگهی رایگان / خدمات نظافتی در مشهد / باربری / دانلود بازی اندروید / دانلود نرم افزار اندروید  / شرکت خدمات نظافتی در مشهد / شرکت نظافت منزل و راه پله در مشهد / شرکت نظافت راه پله در مشهد / شرکت نظافت منزل در مشهد  /سایت ایرونی  / بازی اندروید  / چت روم / خدمات گرافیک آریا گستر  / فروش پیج آماده آریا گستر